Tváre projektu

Projekt AVON za zdravé prsia podporujú aj známe osobnosti slovenského spoločenského života, ktoré sa dobrovoľne v téme angažujú a pomáhajú zvýšiť povedomie o danom ochorení a prevencii. V súčasnosti projekt podporuje 15 známych osobností, ktorými sú Alena Heribanová, Ada Straková, Hana Overweter Rapantová, Beáta Dubasová, Karin Habšudová, Henrieta Mičkovicová, Nora Beňačková, Bruno Ciberej, Maroš Kramár, Zlatica Puškárová, Kveta Horváthová, Roman Juraško a Soňa Skoncová. V roku 2019 sa náš skvelý tím ambasádorov rozšíril o dve nové tváre. Sú nimi herec a hudobník Dano Heriban a herečka Karin Haydu. A v duchu hesla tohtoročnej kampane „Nezáleží na tom, čo máš na hlave, ale čo nosíš v srdci“ sú súčasťou projektu v tomto roku aj Dara Rolins, Erika Mokrý a Renáta Šipulová.