Tváre projektu

Projekt AVON za zdravé prsia podporujú aj známe osobnosti slovenského spoločenského života, ktoré sa dobrovoľne v téme angažujú a pomáhajú zvýšiť povedomie o danom ochorení a prevencii. V súčasnosti projekt podporuje Alena Heribanová, Ada Straková, Hana Overweter Rapantová, Beáta Dubasová, Karin Habšudová, Henrieta Mičkovicová, Nora Beňačková, Bruno Ciberej, Maroš Kramár, Zlatica Puškárová, Kveta Horváthová, Roman Juraško, Soňa Skoncová a Karin Haydu. V duchu hesla tohtoročnej kampane – „SPOLU SME SILNEJŠÍ“, sú súčasťou projektu v tomto roku aj Eva „Evelyn“ Kramerová, @fero_joke, Juraj Bača, Tatiana Žideková, Simona Kozerawski či Lucia Mokráňová. A tiež tieto inšpiratívne dámy, ktoré sa rozpovedaním svojich vlastných príbehov boja za zdravé prsia rozhodli podporiť ostatné pacientky – Daša Hátašová, Katarína Bartalská, Katarína Lachová a Katarína Schneiderová.