Tváre projektu

Projekt AVON za zdravé prsia podporujú aj známe osobnosti slovenského spoločenského života, ktoré sa dobrovoľne v téme angažujú a pomáhajú zvýšiť povedomie o danom ochorení a prevencii. V súčasnosti projekt podporuje 14 známych osobností, ktorými sú Alena Heribanová, Jana Kirschner, Ada Straková, Hana Rapantová, Beáta Dubasová, Karin Habšudová, Henrieta Mičkovicová, Nora Beňačková, Bruno Ciberej, Maroš Kramár, Zlatica Puškárová, Kveta Horváthová, Roman Juraško a Soňa Skoncová.