O projekte

Rakovina prsníka je v celosvetovom meradle tretím najčastejšie sa vyskytujúcim nádorovým ochorením, čoraz častejšie sa ochorenie diagnostikuje aj u mladších žien.

Myšlienka podporovať projekty na boj za zdravé prsia vznikla v materskej firme AVON v USA v roku 1992, kedy bol založený Fond pre zdravie žien. Jeho cieľom je starostlivosť o zdravie žien, zvýšenie povedomia verejnosti o tomto ochorení a podpora výskumu v tejto oblasti. V súčasnosti sa aktivity, ktorých hlavým cieľom je boj za zdravé rpsia, realizujú v 50 krajinách sveta, kde spoločnosť AVON pôsobí.