O prsiach

V súčasnosti stále nie sme schopní pomenovať všetky príčiny vzniku rakoviny prsníka. Iba 5 – 10% rakoviny prsníka spôsobujú dedičné predispozície.

Každoročne na Slovensku pribúda viac ako 2000 pacientov s touto diagnózou. Približne každá dvadsiata žena na Slovensku, ktorá sa dožije 80 rokov, má predpoklad, že ochorie na rakovinu prsníka. Je známe, že pravidelné mamografické vyšetrovanie žien od určitého veku znižuje úmrtnosť na rakovinu prsníka.