Liečba

Po stanovení diagnózy a presného štádia ochorenia sa pristúpi k vhodnej liečbe, v ktorej sa využívajú nasledujúce metódy:

  • Chirurgia je najbežnejšou metódou v liečbe rakoviny prsníka. Vo veľmi pokročilých prípadoch môže chirurgickému výkonu predchádzať rádioterapia, chemoterapia, prípadne hormonálna liečba. V súčasnosti je tendencia vykonávať skôr konzervatívne operácie namiesto radikálneho odstránenia postihnutého prsníka.
  • Chemoterapia spočíva v kombinácii cytostatík, ktoré sa bežne podávajú do žily, a to vo forme cyklov zvyčajne po operačnom zákroku. K nežiaducim účinkom chemoterapie patrí zvracanie, celkové svalové bolesti a vyššia náchylnosť na vznik infekcií v dôsledku oslabenia imunitných reakcií a poklesu bielych krviniek.
  • Rádioterapia spočíva v používaní röntgenového žiarenia s cieľom zničiť nádorové bunky. V závislosti od nádoru sa používa žiarenie v rôznych dávkach a trvaniach, a to buď pred operáciou, alebo až po nej. K hlavným vedľajším účinkom, ktoré sú zvyčajne prechodné, patrí suchosť kože, bolesti svalov v ožiarenej oblasti a pľúcne postihnutie.
  • Hormonálna liečba je založená na používaní prípravkov, ktoré zabraňujú pôsobeniu estrogénov na nádorové bunky. Výsledkom je zastavenie rastu a množenia rakovinových buniek. Hoci ide o relatívne bezpečnú liečbu, zablokovanie estrogénových receptorov vedie k podobným príznakom, aké sa objavujú v klimaktériu.