Odborný garant

Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD. (1953)

Primár Prsníkového oddelenia v Onkologickom ústave sv. Alžbety (OUSA) v Bratislave absolvoval (1971 – 1977) Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1981 urobil prvú atestáciu z vnútorného lekárstva a v roku 1985 nadstavbovú atestáciu z klinickej onkológie. Svoje lekárske vzdelanie si popri pedagogických kurzoch (1979 – 1990) v roku 2003 doplnil aj o špecializáciu v odbore zdravotnícky manažment a financovanie.

Po vysokoškolských štúdiách krátko pôsobil na Rádiologickej klinike Fakultnej nemocnice v Bratislave ako sekundárny lekár. Po absolvovaní vojenskej služby koncom roka 1977 nastúpil ako sekundárny lekár na Rádioterapeutické oddelenie Ústavu klinickej onkológie v Bratislave, kde bol do novembra 1978. Následne takmer 12 rokov pracoval na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov (ILF) v Bratislave ako odborný asistent na Katedre klinickej onkológie. Od 1. mája 1990 pôsobil ako samostatný lekár v Prsníkovej ambulancii NOÚ. Od februára 1999 do júna 2001 bol primárom Polikliniky NOÚ, následne od júna 2001 do apríla 2004 námestníkom riaditeľa NOÚ Bratislava. Od 1. apríla 2004 až do februára 2007 zastával post primára Polikliniky NOÚ v Bratislave a od 1. februára 2007 je primárom Mamologického oddelenia Onkologického ústavu nemocnice sv. Alžbety v Bratislave. MUDr.

Vladimír Bella pochádza z Bratislavy, kde aj žije a pracuje.

So spoločnosťou Avon už niekoľko rokov spolupracuje na projektoch zameraných na boj za zdravé prsia.