Najčastejšie otázky

Na Vaše otázky odpovedá v prsníkové poradni MUDr. Vladimír Bella, odborný garant projektu AVON proti rakovine prsníka. Ak ste medzi najčastejšími otázkami nenašli odpoveď na svoju otázku, môžete sa spýtať odborníka v prsníkovej poradni Zdravé prsia.

Chcem sa spýtať.

Prevencia

Existujú nejaké prípravky, ktoré môžu pomôcť v prevencii rakoviny prsníka?

Prevencia rakoviny prsníka, na základe ktorej by žena nedostala rakovinu, žiaľ momentálne nie je. Existujú len preventívne prehliadky, kde sa môže zistiť včasná forma rakoviny prsníka. Sú štúdie, ktoré sa zaoberajú prevenciou rakoviny prsníka, ale žiaľ v súčasnosti nemáme liek proti jej vzniku. Skúšajú sa mnohé vitamíny, nízkokalorická strava, čerstvé ovocie a zelenina, podpora imunity, zvýšený pohyb človeka, …

Aké sú prvé príznaky rakoviny prsníka?

Netreba čakať na prvé príznaky ochorenia, ale je nutné chodiť na pravidelné preventívne vyšetrenia. Medzi možné príznaky rakoviny prsníka patria: hrčka v prsníku alebo v podpazuší a nad kľúčnou kosťou, tiež nehojaci sa ekzém bradavky, zápal kože prsníka, výtok z bradaviek, vťahovanie kože prsníka a vťahovanie bradavky. Tieto príznaky sa nemusia pri rakovine prsníka vždy objaviť. Ak sa však objavia, netreba otáľať s návštevou lekára.

Načo si má žena dávať pozor?

Pohlavie je najrizikovejším faktorom pre vznik rakoviny prsníka. Preto by ženy mali vykonávať pravidelné samovyšetrenie prsníkov a chodiť na pravidelné preventívne prehliadky. Pri samovyšetrovaní prsníkov sa musia zamerať na príznaky ochorenia. Ak zistia nejaký príznak ochorenia – a to aj v prípade, že chodia na pravidelné preventívne prehliadky, nemali by odkladať návštevu zdravotníckeho zariadenia. Rakovina sama o sebe nezmizne, čím sa skôr zistí, tým je lepšia prognóza.

Má na vznik rakoviny vplyv aj psychické rozpoloženie človeka?

Psychické rozpoloženie človeka je veľmi ťažko merateľné. Sú rôzne štúdie na zvieratách, ktoré dokázali, že stres je rizikovým faktorom i pre vznik rakoviny prsníka. V súčasnosti sa vykonávajú aj štúdie, ktoré sa zameriavajú na vznik rakoviny prsníka a psychické rozpoloženie človeka. Na konečné výsledky si ale musíme ešte počkať.

Rizikové faktory

Nakoľko je rakovina prsníka rozšírená? Aké ženy sú najviac ohrozené?

Rakovina prsníka je najčastejším onkologickým ochorením žien. Na Slovensku asi každá dvadsiata žena, ktorá sa dožije 80 rokov, má predpoklad, že bude mať rakovinu. V západných krajinách Európy a v USA je riziko ešte vyššie, napríklad v USA je to každá siedma žena.

Každá žena má iné rizikové faktory (skorá menštruácia, nerodenie, nedojčenie, prechod vo vyššom veku života, obezita po prechode,…). Ženy s viacerými rizikovými faktormi majú teoreticky vyššie riziko vzniku rakoviny prsníka. V praxi žena s rizikovými faktormi nemusí dostať rakovinu prsníka a naopak, žena bez rizikových faktorov môže.

Aká veková skupina je najviac ohrozená?

Čím je žena staršia, tým je riziko vzniku rakoviny prsníka vyššie. Treba si ale uvedomiť, že rakovina prsníka sa vyskytuje aj u mladých žien. No najčastejší výskyt rakoviny prsníka je vo veku 50 – 65 rokov.

Diagnostika

Ako často treba absolvovať prehliadky?

Odporúčaný harmonogram preventívnych prehliadok v rámci prevencie rakoviny prsníka nie je nikde na svete. Na preventívne prehliadky by mali ženy chodiť od 18 rokov asi každé dva – tri roky a od 30. roku života každý rok.

Aké vyšetrenie je vhodné?

Základné vyšetrenie u mladých žien sa vykonáva pomocou ultrasonografie, u žien nad 45 rokov pomocou mamografie. Mamografia (natívna mamografia) je rontgenologické vyšetrenie prsníkov, ktoré zobrazuje štruktúry prsníka a ultrasonografia je metóda založená na odraze ultrazvukových vĺn.

Dá sa rakovina prsníka zistiť aj samovyšetrením?

Rakovina prsníka sa dá zistiť aj samovyšetrením prsníka, vyšetrením pohľadom, pohmatom prsníka, stlačením bradavky prsníka, ultrasonografom ako i inými novými metódami, ktoré sa objavujú vo svete. Nijaké vyšetrenie nie je žiaľ úspešné v diagnostike rakoviny prsníka na sto percent. Každé vyšetrenie má svoje veľké výhody i nevýhody, preto sa viaceré metódy vyšetrenia musia kombinovať. Dokonca ani kombináciou mnohých metód sa nie vždy dosiahne 100-percentná úspešnosť objavenia rakoviny prsníka.

Čo mám robiť, ak si objavím hrčku?

Netreba hneď robiť paniku. Každá zistená hrčka v prsníku nie je rakovinou. Hrčky v prsníku sčasti vznikajú na hormonálnom základe alebo sú nezhubného charakteru. Napriek tomu, treba s každou novou hrčkou v prsníku navštíviť gynekologickú alebo prsníkovú ambulanciu a zistiť jej pôvod.

Je mamografické vyšetrenie vhodné pre všetky vekové kategórie žien?

Mamografické vyšetrenie je určené ženám starších vekových kategórií. U mladých žien je prsník veľmi žľaznatý a možné zmeny prsníkov sú lepšie viditeľné ultrasonografom.

Je vhodné absolvovať mamagrafiu aj skôr ako v štyridsiatke?

Mamografické vyšetrenie je platené poisťovňou len, ak ho odporúča lekár. Vyšetrenie mladých žien sa neodporúča, keďže lepšie závery získame z ultrasonografického vyšetrenia.

Je potrebné aj hmatové vyšetrenie u gynekológa?

Vyšetrenie prsníkov u gynekológa by malo byť samozrejmosťou. Skúsený gynekológ môže zistiť aj malé nádory v prsníku. Každý novoobjavený nádor sa ďalej vyšetruje. Spoľahlivosť nálezu sa potom zisťuje diagnostickými metódami a potvrdzuje sa histologickým nálezom po odbere tkaniva z prsníka.

Pozitívna diagnóza

Ako dlho sa dá s rakovinou prsníka žiť?

S rakovinou prsníka, po liečbe, sa dá žiť niekedy veľmi dlho. Záleží to hlavne od štádia ochorenia. Je veľa žien po liečbe rakoviny prsníka, ktoré umreli na iné ochorenia ako je rakovina prsníka. Odstránenie prsníka nehrá úlohu v príčine úmrtia ženy.

Čo treba urobiť hneď po jej odhalení?

Po diagnostike rakoviny prsníka je najdôležitejšie počúvať rady lekára a spolupracovať s ním. Bez liečby rakovina prsníka sama neustúpi, iba sa zhorší, často až do ťažko liečiteľného štádia.

Liečba

Aká je úspešnosť liečby?

V súčasnosti patrí rakovina prsníka medzi rakoviny, ktoré majú dobrú prognózu liečenia, hlavne, ak sa zistí vo včasných štádiách. Liečba záleží od štádia ochorenia a aj od iných prognostických faktorov tohto ochorenia. Spočíva v kombinácii jednotlivých metód: chirurgie, liečby žiarením, chemoterapie a hormonoterapie.

Aké je percento úspešnosti liečby v jednotlivých štádiách ochorenia?

Liečba rakoviny prsníka na Slovensku je taká istá ako vo svete. Postupy po diagnostike rakoviny prsníka sú rovnaké. Úspešnosť záleží na viacerých faktoroch, ale hlavne na štádiu ochorenia. Čím vyššie je štádium ochorenia, tým je úspešnosť jeho liečby nižšia.

Úspešnosť liečby podľa stupňa štádia ochorenia.

  1. In situ 98 %
  2. štádium 65 %
  3. štádium 45 %
  4. štádium 35 %
  5. štádium 5 %

Je chemoterapia vždy potrebná?

Rakovina prsníka sa lieči podľa veku pacientky, jej celkového zdravotného stavu, štádia ochorenia a prognostických faktorov. Chemoterapia je len jedna z možných liečebných metód – okrem chirurgie, liečby žiarením alebo hormonálnej liečby. Nie je vždy nutná.

Sú vo vývoji liečby nejaké novinky?

Vo svete stále prebiehajú štúdie na vývoj nových liekov na rakovinu prsníka. Rakovina prsníka tvorí takmer jednu tretinu všetkých onkologických ochorení žien. Preto sú štúdie na liečbu rakoviny prsníka tak početné. Vo svete prebiehajú aj štúdie na prevenciu rakoviny prsníka, hlavne u rizikových skupín žien.

Sú vo vývoji nejaké lieky alebo vakcíny?

Žiaľ proti vzniku rakoviny prsníka sa nezistili nijaké lieky ani vakcíny. Vakcíny existujú nateraz iba pre rakovinu krčka maternice.