Diagnostika

Príznaky rakoviny prsníka sa dajú diagnostikovať:

1. Samovyšetrením

Pre včasné odhalenie onkologického ochorenia prsníkovej žľazy je nevyhnutné, aby si ženy pravidelne samé vyšetrovali prsníky. Samovyšetrenie prsníkov by mali vykonávať všetky ženy od 18 rokov každý tretí mesiac, ženy nad 30 rokov každý mesiac. Ideálny čas je po skončení menštruácie, kedy sú prsia bez hormonálnych vplyvov a ľahšie sa vyšetrujú. Ženy v klimaktériu by si mali prsníky prehmatať každý mesiac – najlepšie prvý deň v mesiaci.

Postup pri samovyšetrení prsníkov.

2. Klinickým vyšetrením lekárom

Okrem samovyšetrenia prsníkov by každej žene mal prsia vyšetriť aj gynekológ v rámci každoročnej gynekologickej preventívnej prehliadky. Skúsený gynekológ môže pohmatom objaviť aj malé nádory v prsníku. V prípade pravidelných preventívnych prehliadok prsníkov u lekára nie je veková hranica ich začatia presne určená, no pohybuje sa od osemnásteho do dvadsiateho roku života ženy.

3. Prístrojovou diagnostikou – ultrazvukovým vyšetrením a natívnou mamografiou

Pri vyšetrení ultrazvukom (sonografom) sa využívajú zvukové vlny, vďaka ktorým sa vytvorí vnútorný obraz pŕs. Sonografia má svoj význam najmä u žien do štyridsiatky. U mladých žien je prsník veľmi žľaznatý a možné zmeny prsníkov sú lepšie viditeľné sonografom ako mamografom.

Po štyridsiatke má každá žena raz za dva roky nárok na preventívne mamografické vyšetrenie. Mamografia (natívna mamografia) je rontgenologické vyšetrenie prsníkov, ktoré zobrazuje štruktúry prsníka. Vďaka vyšetreniu môžeme vidieť tkanivá, ktoré sú tenšie ako jeden milimeter. Vyšetrenie je lepšie absolvovať tesne po menštruácii, kedy sú prsia menej citlivé.

4. Histologickým vyšetrením

Spoľahlivosť nálezu sa zisťuje diagnostickými metódami a potvrdzuje sa histologickým nálezom po odbere tkaniva z prsníka.