Slovník

Anamnéza

Súbor údajov, ktoré získa lekár z odpovedí pacienta na cielené otázky o chorobe
a o zdravotnom stave pacienta a jeho rodinných príslušníkov.

Aspekcia

Pohľad, prehliadka, inšpekcia.

Axila

Oblasť podpazušia.

Benígny nádor

Nezhubný nádor, nerakovinový nádor.

Biopsia

Odobratie vzorky na mikroskopické vyšetrenie.

Cytológia

Skúmanie buniek odobratej vzorky tkaniva.

Diagnóza

Stanovenie ochorenia.

Ekzém

Začervenanie kože, zhrubnutie kože, často so svrbením a mokvaním.

Estrogén

Ženský pohlavný hormón, ktorý spôsobuje delenie buniek a rast v pohlavnom systéme, napríklad sliznice a svalstva maternice.

Excízia

Operačný výkon, pri ktorom sa odoberie časť tumoru na histologické vyšetrenie.

Exenterácia axilly

Súčasťou chirurgickej liečby pri rakovine prsníka je odobratie lymfatických uzlín v axille na histologické vyšetrenie.

Expresia

Vytlačenie.

Exstirpácia

Operačný výkon, pri ktorom sa odstráni tumor.

Histológia

Mikroskopické skúmanie odobratého tkaniva.

Hrčka

Tumor, nádor.

Incidencia

Výskyt novodiagnostikovaného ochorenia v určitom časovom období.

Incízia

Narezanie, rozrezanie.

Karcinóm (carcinoma)

Rakovina, zhubný nádor, malígny nádor.

Kvadrantektómia

Operačný zákrok, pri ktorom sa odstráni tumor s priľahlým prsníkovým tkanivom okolo tumoru (ide o odstránenie približne štvrtiny prsníka).

Klinické vyšetrenie

Zber anamnézy a vyšetrenie orgánov.

Lymfatická uzlina

Tkanivo, ktoré sa skladá z lymfocitov a spojivového tkaniva; lymfatické uzliny sa nachádzajú na rôznych častiach tela, kde tvoria filtre pre tkanivovú tekutinu – lymfu, odtekajúcu lymfatickými cievami.

Lymfedém ruky

Miazgový opuch ruky, aj po chirurgickom zákroku alebo po ožiarení.

Malígny nádor

Karcinóm, rakovina, zhubný nádor.

Mamma

Prsník.

Mamila (mamilla)

Bradavka.

Mamografia

Natívna mamografia, röntgenologické vyšetrenie prsníkov zobrazujúce štruktúry prsníka.

Mastektómia

Operačný zákrok, pri ktorom sa odstráni celý prsník.

Mastitída

Zápal kože prsníka.

Menarché

Prvá menštruácia.

Menopauza

Trvalý zánik menštruácie po prechode.

Metastáza

Vznik nového ložiska rakoviny mimo základného ložiska rakoviny.

Mortalita

Úmrtnosť, výskyt nových úmrtí na ochorenie v určitom časovom období.

Nádor

Tumor, hrčka.

Nádorové markery

Laboratórne vyšetrenia pomáhajúce pri stanovení diagnózy, vývoja nádorov a účinku liečby, sú produktmi patologicky zmenených, alebo nezrelých tkanív, najmä nádorového pôvodu. Z poškodených tkanív prenikajú do krvi, v ktorej sa dajú stanoviť ich koncentrácie.

Natívna mamografia

Mamografia.

Nezhubný nádor

Benígny nádor, nerakovinový nádor.

Palpácia

Vyšetrenie pomocou hmatu.

Prevalencia

Výskyt určitého ochorenia v určitom časovom období.

Punkcia

Nabodnutie tkaniva na cytologické vyšetrenie.

Rakovina

Karcinóm, zhubný nádor, malígny nádor.

Rádioterapia

Liečba žiarením.

Recidíva

Opakovanie, návrat ochorenia.

Rizikový faktor

Zvýšenie ohrozenia ochorenia pôsobením činiteľa.

Sekrét

Výtok.

Supraklavikulárna oblasť

Oblasť nad kľúčnou kosťou.

Terapia

Liečba.

TNM klasifikácia

Určenie rozsahu ochorenia (veľkosť nádoru a metastázy).

Tumor

Nádor, hrčka.

Ultrasonografia

Vyšetrovacia metóda využívajúca odraz ultrazvukových vĺn.

Zhubný nádor

Rakovina, karcinóm, malígny nádor.