AVON Zásady spracovania cookies

Tieto zásady spracovania cookies (ďalej len „zásady“) opisujú rôzne druhy cookies, ktoré môžu byť použité na stránkach, z ktorých ste vstúpili na tieto Zásady („stránky“) a ako tieto cookies spravovať. Tieto zásady môžeme kedykoľvek zmeniť. Na začiatku týchto zásad nájdete dátum poslednej aktualizácie. Všetky zmeny týchto zásad vstúpia do platnosti v momente, kedy budú tieto aktualizované zásady zverejnené na stránkach.

Čo sú to cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú sťahované do vášho počítača alebo prenosného zariadenia počas toho, keď prezeráte webové stránky. Môžu byť spracovávané vlastníkom stránky alebo treťou stranou. Sú veľmi široko používané preto, aby mohli webové stránky fungovať, alebo aby tieto stránky mohli fungovať lepšie a efektívnejšie. Cookies to umožňujú, pretože webové stránky vie prečítať a vytvárať tieto súbory a umožňujú im tak rozpoznať vás a zapamätať si o vás dôležité informácie tak, aby vaše používanie a navigácia na webových stránkach bola pohodlnejšia. Niektoré cookies, známe ako „dočasné cookies / session cookies“, stratia platnosť po tom, čo zatvoríte váš webový prehliadač. Ďalšie cookies, známe ako „trvalé cookies“, sú uskladnené vo vašom počítači alebo prenosnom zariadení aj potom, čo zatvoríte webový prehliadač.

Aké cookies používame?

Nižšie nájdete zoznam rôznych druhov cookies, ktoré môžu byť spracované počas vašej návštevy stránok. Cookies možno roztriediť do štyroch skupín:

Nevyhnutne nutné cookies.

Tento druh cookies je nevyhnutný pre správne fungovanie webové stránky; umožňuje vám pohybovať sa v prostredí stránky a naplno využiť služby a prvky stránky. Bez týchto cookies by stránky nemohli fungovať tak hladko, ako by sme chceli, lebo by sme vám nemohli poskytnúť časti stránky alebo jej prvky, ktoré ste si výslovne želali. Tabuľka nižšie poskytuje niekoľko príkladov:

Druh cookies Popis
Nákupný košík Tieto cookies zaisťujú, že položky, ktoré vložíte do nákupného košíka, tu zostanú aj po tom, čo si prajete ich zaplatiť.
Prihlasovacie údaje Cookies prihlasovacích údajov sú spracovávané preto, aby mohli byť zobrazené iba vaše údaje a aby váš účet zostal prihlásený, a vy ste sa nemuseli prihlasovať pri každom kroku počas užívania stránok.
Bezpečnosť Bezpečnostné cookies sú spracovávané za účelom kontroly a overenie bezpečnosti.

Výkonnostné cookies.

Tieto cookies spracúvajú informácie o tom, ako naši návštevníci stránky užívajú. Tieto zbierané informácie sú anonymné a sú používané iba za účelom zlepšenia toho, ako stránky pracujú. Napríklad nám tieto cookies ukazujú, aké záložky na stránke sú najnavštevovanejšie, pomáhajú nám zobraziť všetky problémy, ktoré môžu našim návštevníkom nastať počas používania webových stránok, a ukazuje nám, či naša inzercia je efektívne, alebo nie. Tieto cookies nám umožňujú ukázať celkovej vzorce používania stránok – a nie používanie jednotlivcom. Tabuľka nižšie poskytuje niekoľko príkladov:

Druh cookies Popis Ako tieto cookies spravovať
Google analýza Cookies Google analýza zbiera agregátne štatistické dáta za účelom zlepšenia prezentácie stránok a navigácie na stránkach. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Adobe Omniture Cookies Adobe Omniture zbiera agregátne štatistické dáta za účelom zlepšenia prezentácie stránok a navigácie na stránkach. http://www.omniture.com/en/privacy/2o7

Funkčné cookies.

Tieto cookies pomáhajú stránkam si zapamätať, aké rozhodnutia robíte počas návštevy stránok. Tieto cookies nám pomáhajú poskytnúť sofistikovanejšie, osobnejšie prvky; napríklad si pamätajú vaše marketingové preferencie, akými sú napríklad prihlásenie či odhlásenie sa k odberu marketingových emailov. Spomínaná kategórie cookies môže byť použitá na zapamätanie si zmien, ktoré ste urobili – napríklad veľkosť písma, fontov a ďalších častí stránky, ktoré si môžete upraviť podľa vašej preferencie. Tiež môžu byť využité na účely poskytnutia služieb, ktoré ste si vyžiadali, ako sú sledovanie videa či komentár na blogu. Informácie, ktoré tieto cookies zbierajú, môžu byť anonymizované a nemusia sledovať vaše surfovanie na stránkach. Tabuľka nižšie poskytuje niekoľko príkladov:

Druh cookies Popis
Jazyk Jazykové cookies sú používané na konzervovanie nastavenie jazyka, ktoré ste zvolili, a pre zobrazenie správnych možností.
Poloha Vaša približná adresa (mesto, štát, krajina, PSČ) tak, ako je určené podľa IP adresy, za účelom automatického nastavenia správnej krajiny
Referenčná stránka Referenčná stránka (stránka, ktorú ste navštívili pred tým, než ste vstúpili na našu stránku), môže byť zaznamenaná pre lepšie pochopenie vašich preferencií
Posledná návšteva a aktivita Dátum vašej poslednej návštevy a aktivity, ako aj ďalšie údaje môžu byť zaznamenávané preto, aby sme vám mohli poskytnúť aktualizáciu toho, čo sa zmenilo na stránke o od vašej poslednej návštevy, a pre lepšie pochopenie vašich preferencií
Nedávno zobrazené video Dátum a názov nedávno zobrazeného videa je zaznamenávané pre lepšie pochopenie vašich preferencií
Flash Cookies Flash cookies sú spracovávané preto, aby sme umožnili prehrávanie audio a video obsahu
Histórie prehliadania Cookies histórie prehliadania sú spracovávané za účelom sledovania postupnosti stránok, ktoré ste navštívili. V prípade, že sa vám objaví chybová hláška počas návštevy stránky, cookie sa uloží do sobotu protokolu o páde na účel oznámenia a zaistenie nápravy.

Cielené alebo reklamné cookies.

Môžeme využívať cookies reklamných spoločností (tretích strán) aby sme vám ponúkli reklamné oznámenie počas používania stránok. Tieto spoločnosti môžu umiestniť unikátny cookies na váš počítač či prenosné zariadenie. Tieto cookies sú využívané pre doručenie reklamných oznámení, ktoré sú relevantné k vám a vašim záujmom. Sú tiež použité na obmedzenie počtu zobrazení rovnakej reklamy a na vyhodnotenie efektivity reklamnej kampane. Pamätajú si, že ste stránky navštívili a táto informácia je zdieľaná s ďalšími organizáciami, akými sú napríklad reklamná spoločnosť.
Vezmite na vedomie, že cookies sú do určitej miery osobnými údajmi, takže sa na ne vzťahujú ustanovenia nášho Prehlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré dopĺňajú tieto zásady.

Ako môžem spravovať cookies?

Môžete kedykoľvek odmietnuť alebo prijať spracovávanie cookies na stránke prostredníctvom nastavenia vášho webového prehliadača. Informácie ohľadom konkrétneho postupu môžete nájsť na webovej stránke vášho poskytovateľa webového prehliadača, alebo prostredníctvom pomocníka vášho prehliadača. Tiež sa môžete obrátiť na nasledujúcu stránku – ktorá nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou AVON – http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html, za účelom získania informácií ohľadom bežne používaných prehliadačov. Prosím, vezmite na vedomie, že ak máte vypnuté spracovanie cookies, nemusia všetky prvky stránok pracovať tak, ako boli navrhnuté.

Súvisiaca technológia

Lokálne uložené objekty

My a naši nezávislí poskytovatelia služieb môžeme v istých situáciách používať Flash lokálne uložené objekty („Flash LSO“) i napr. preto, aby sme rozpoznali Váš prístup k našim stránkam a mohli zabezpečiť uloženie informácie o obsahu Vášho nákupného košíka. Flash LSO sa líši od cookies prehliadačov veľkosťou a typom uložených dát. Ďalej, Flash LSO všeobecne nemôžete riadiť, vymazať alebo znemožniť prijatie Flash LSO z vášho prehliadača. Pre viac informácií o Flash LSO a pre informácie o tom, ako ich môžete riadiť, kliknite na stránku podpory vo vašom flashovom prehrávači a vyberte si Global Storage Settings Panel a riaďte sa pokynmi. Pre aktuálne zhliadnutie Flash LSO na Vašom počítači choďte na Website Storage Settings Panel a riaďte sa pokynmi pre zhliadnutie a možnosť zmazania niektorých konkrétnych Flash LSO.

Pixel tagy a iné technológie

Čisté GIF sú malé grafické objekty s unikátnym identifikačným znakom, s podobnou funkciou ako cookies. Napriek tomu však sú na rozdiel od cookies, ktoré sú uložené na pevnom disku vášho počítača, čisté GIF neviditeľne zabudované do webových stránok. Čisté GIF (tiež známe ako web beacons, web bugs alebo pixel tags) môžeme používať v súvislosti so stránkou, okrem iného na sledovanie činnosti návštevníkov našich Stránok a zostavovanie štatistík o používaní a návštevnosti Stránok. My a naši nezávislí poskytovatelia služieb môžeme čistej GIF vo forme HTML formátovaných emailových správ používať na sledovanie miery odpoveďou na emaily, meranie úspešnosti našich marketingových kampaní a sledovanie otvorenie a preposlanie našich emailov.

Widgety, aplikácie a podobné technológie

Ak sa rozhodnete používať nami poskytované technológie (ako sú napríklad rôzne widgety) môžu sa všetky Osobné informácie alebo iné informácie, ktoré cez tieto technológie poskytnete, stať verejne dostupnými napríklad pomocou sociálnych sietí a iných webových stránok a platforiem, na ktorých môžete príslušnú technológiu sprístupniť. Niektoré technológie môžu mať navyše schopnosť šíriť sa virálny (napr. Vaša priateľka / Váš priateľ môže umiestniť widget, ktorý obsahuje Vaše informácie na jeho / jej blog). Spoločnosť Avon nie je zodpovedná za zhromažďovanie, používanie alebo sprístupnenie osobných informácií a / alebo iných informácií, ktoré boli sprístupnené verejnosti.

Kontaktujte nás

V prípade, že máte ďalšie otázky, prosím, kontaktujte nás na adrese: ochranaudajov@avon.com, alebo napíšte na adresu: AVON Cosmetics, spol. s r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04.