AVON a Liga proti rakovine

Spoločnosť AVON od vzniku projektu podporuje aktivity, ktoré sú zamerané na liečbu a prevenciu rakoviny prsníka. Finančné prostriedky, sú viazané na konkrétne projekty súvisiace s touto témou: nákup prístrojov, techniky, vzdelávanie či už zdravotného personálu alebo širokej verejnosti a psycho-sociálne, rehabilitačno-kúpeľné projekty a zážitkové aktivity zamerané na podporu žien s týmto ochorením. Tieto projekty/aktivity boli realizované aj v spolupráci s nadáciou onkologickej chirurgie Medical, s pacientskou organizáciou EUROPA DONNA Slovensko a nadáciou Project Hope. Významným partnerom AVON-u v aktivitách venovaných boju za zdravé prsia je od roku 2007 Liga proti rakovine.

Spolupráca AVON – Liga proti rakovine

V roku 2007 sa významným partnerom projektu AVON proti rakovine prsníka stala Liga proti rakovine SR. Jej poslaním je bojovať za zdravé prsia prostredníctvom:

 • informovania a výchovy k prevencii,
 • podporovania prístupov ku zlepšeniu diagnostiky a účinnej liečby,
 • podporovania výskumu,
 • starostlivosti o postihnutých zlepšením kvality ich života,
 • zmiernenia utrpenia.

„Naša spolupráca je prirodzeným vyústením snáh oboch spoločností – Liga proti rakovine hľadá silného partnera pre svoje početné preventívne programy a AVON zasa spoľahlivého partnera na zmysluplné použitie financií vyzbieraných v rámci projektu AVON proti rakovine prsníka. Partnerstvo je prínosom nielen pre onkologických pacientov, ale prostredníctvom preventívnych programov aj pre zdravú populáciu.“

Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine

Spoločné projekty AVON – Liga proti rakovine

 • AVON je jedným z hlavných sponzorov najväčšieho projektu LPR SR, Centra pomoci, ktorého cieľom je združiť pod jednou strechou starostlivosť o pacienta formou sociálnej a psychologickej podpory, poskytovaním osobného poradenstva a konzultácií s odborníkmi na onkológiu, prevádzkovaním telefonickej linky pomoci a v neposlednom rade zabezpečovaním preventívneho poradenstva.
 • AVON spolu s Ligou proti rakovine v Centre pomoci:
  • rozvíja a finančne podporuje edukačné a spoločenské aktivity pre návštevníkov centra
  • finančne prispieva na personálne zabezpečenie Linky pomoci v oblasti problematiky rakoviny prsníka
 • AVON je už tretí rok partnerom Dňa narcisov, najväčšej verejnej finančnej zbierky na Slovensku, organizovanej Ligou proti rakovine SR.
 • Spoločnosť podporuje projekt LPR SR – výučbu Onkologickej výchovy na školách.

Projekty Ligy proti rakovine

 • Liga proti rakovine prevádzkuje Linku pomoci a poradenskú službu na tel. 02/ 52 96 51 48 od pondelka do piatka v čase od 9.00 – 13.00 a 14.00 – 16. 00 hod.
 • Prevádzka Centra pomoci na Brestovej ulici č. 6 v Bratislave Ružinove, ktoré poskytuje bezplatné služby nielen onkologickým pacientom, ale aj širokej verejnosti.
 • Poskytuje záujemcom široké spektrum bezplatných brožúrok, publikácii a letákov, informuje o svojich aktivitách na web stránke www.lpr.sk.
 • Desiaty rok organizuje špeciálny projekt výchovy mladej generácie – Onkologickú výchovu v stredných školách. Do tohto projektu je zapojených 60 škôl v rámci Slovenska. Študenti učia ako predchádzať nádorovému ochoreniu, ako sa vyvarovať nesprávneho životného štýlu, ako byť empatický k ľuďom postihnutým bremenom choroby. Každoročne sú pre pedagógov i študentov organizované workshopy s aktuálnymi novinkami od odborníkov v rôznych oblastiach.
 • LPR už desiaty rok organizuje rekondičné pobyty pre ženy s diagnózou rakovina prsníka. Rekondície sa uskutočňujú v dvoch týždenných turnusoch a pomáhajú ženám s rovnakým osudom nadviazať kontakt, odpočinúť si od problémov bežného života, načerpať energiu, či prísť na pozitívne myšlienky vďaka výletom, prednáškam, vymieňaniu si skúseností.
 • LPR SR nezabúda ani na najmladších pacientov s diagnózou rakoviny, ktorým sa toto ochorenie tiež nevyhýba, i keď ich počet je v porovnaní s dospelou populáciou neporovnateľne nižší. Pravidelne sa pre nich pripravujú v spolupráci s dobrovoľníkmi z Klubu detskej nádeje letné a najnovšie aj zimné tábory. Tu si deti a mládež oddýchnu od nemocničného prostredia a dokážu prežívať radovánky táborenia ako ich zdraví rovesníci, navštevujú hrady a zámky, navštevujú múzeá, športujú, zabávajú sa.
 • Na bratislavských Kramároch funguje už štvrtý rok Ubytovacie zariadenie LPR pre rodičov detí s onkologickou diagnózou. Liga dokáže zabezpečiť vďaka tomuto projektu bezplatné ubytovanie pre 20 osôb v moderne zariadených bytoch počas hospitalizácie či vyšetrovania dieťaťa a tak sa rodiny nemusia rozdeliť, kým ich dieťa je choré, rodičia nie sú nútení dni a noci stráviť v nepohodlných nemocničných čakárňach a izbách. Túto službu využíva čoraz viac rodín z celého Slovenska, ktorí by si v hlavnom meste nedokázali hradiť vysoké náklady na ubytovanie.
 • LPR usporadúva aj Fórum pre onkologických pacientov, kde vzniká priestor na stretnutie sa ľudí chorých na rakovinu s odborníkmi – lekármi i predstaviteľmi štátnych inštitúcií, ovplyvňujúcich legislatívu v oblasti zdravotníctva. Spoločne dokážu prediskutovať dôležité otázky v sociálnej, legislatívnej, právnej či odbornej oblasti, ktorá denno-denne ovplyvňuje životy pacientov. Vzniká tu priestor na prínosnú diskusiu medzi spomínanými subjektami.
 • Najznámejším projektom LPR SR je verejná finančná zbierka Deň narcisov, ktorá sa v roku 2008 uskutočnila už dvanásty krát a má stále rastúcu tendenciu, čo sa týka rastu nielen výnosu zbierky, ale aj dôveryhodnosti a ovplyvňovania povedomia občanov v súvislosti s onkologickým ochorením.

O všetkých projektoch LPR SR sa môžete podrobnejšie dozvedieť na www.lpr.sk.