Vznik projektu

AVON proti rakovine prsníka

Rakovina prsníka je v celosvetovom meradle tretím najčastejšie sa vyskytujúcim nádorovým ochorením, čoraz častejšie sa ochorenie diagnotikuje aj u mladších žien. Myšlienka podporovať projekty na boj za zdravé prsia vznikla v materskej firme AVON v USA v roku 1992, kedy bol založený Fond pre zdravie žien. Jeho cieľom je starostlivosť o zdravie žien, zvýšenie povedomia verejnosti o tomto ochorení a podpora výskumu v tejto oblasti. V súčasnosti sa aktivity, ktorých hlavým cieľom je boj za zdravé prsia, realizujú v 50 krajinách sveta, kde spoločnosť AVON pôsobí.

Bojujeme s vami!

AVON sa na Slovensku zapojil do celosvetovej kampane za zdravé prsia v roku 1998, čím sa stal prvou spoločnosťou, ktorá sa na Slovensku začala venovať tejto problematike. Od vzniku projektu sa podarilo vyzbierať viac ako 1 300 000 EUR. Vyzbierané peniaze poslúžili na podporu vzdelávania zdravotníckeho personálu, študentov, zlepšenie kvality života a psychosociálnu podporu žien, zakúpenie diagnostických prístrojov, operačnej techniky a šírenie osvety v rámci prevencie verejnosti.

Projekt podporujú známe osobnosti spoločenského života – Alena Heribanová, Jana Kirschner, Ada Straková, Hana Rapantová, Beáta Dubasová, Karin Habšudová, Henrieta Mičkovicová a Nora Beňačková. V roku 2006 sa do kampane zapojili aj Braňo „Bruno“ Ciberej a Maroš Kramár. V roku 2010 vstúpila do projektu obľúbená televízna moderátorka Zlatica Puškárová, neskôr Kveta Horváthová a v roku 2014 taktiež sympatický televízny a rozhlasový moderátor Roman Juraško. V roku 2017 sa pridala, ako najnovšia tvár projektu, úspešná modelka, moderátorka a trendsetterka Soňa Skoncová.

Chcem pomôcť

Boj za zdravé prsia môžete podporiť kúpou Trička za zdravé prsia prostredníctvom online shopu na www.zdraveprsia.sk.

Ďakujeme všetkým, ktorí podporujú projekt AVON za zdravé prsia.