Práve mi diagnostikovali rakovinu prsníka

Po diagnostike rakoviny prsníka je najdôležitejšie počúvať rady lekára a spolupracovať s ním. Rakovina prsníka patrí v rámci rakovinových ochorení k nádorom s dobrou prognózou liečby, ale len vtedy, ak sa dodržiava predpísaný liečebný postup. Ten sa väčšinou skladá z viacerých liečebných na seba nadväzujúcich postupov – chirurgická liečba, rádioterapia, chemoterapia, hormonálna liečba. Pri liečbe sú tiež nutné pravidelné lekárske kontroly.

Majte na pamäti, že bez liečby rakovina prsníka sama neustúpi, iba sa zhorší, často až do ťažko liečiteľného štádia.

Ak máte otázky k ochoreniu rakoviny prsníka, obráťte sa v prsníkovej poradni na MUDr. Bellu.