Na pochod vlakom

zssk

AVON POCHOD PROTI RAKOVINE PRSNÍKA JE TU PRE VÁS UŽ 7. KRÁT!

Výnimočná akcia, ktorá prebieha vo viac ako 58 krajinách po celom svete. Účasťou na nej vyjadrujete
podporu a dávate nádej chorým ženám a ich rodinám.

Cestujte na AVON Pochod vlakom a využite možnosť zľavneného cestovného.

Každý aktívny účastník AVON Pochodu má nárok na využitie 100 % zľavy z celého spiatočného cestovného lístka a to za nasledovných podmienok:

  • z akéhokoľvek  tarifného bodu ZSSK do Bratislavy si zakúpi celý jednosmerný cestovný lístok s cieľovou stanicou Bratislava hl. st.,
  • k tejto ponuke je možné zakúpiť si aj packing Železničnej spoločnosti Slovensko (iba prostredníctvom KVC)  Vlakom ďalej… Bratislava celý deň s doplatkom 1,70 €, alebo Vlakom ďalej… Bratislava 2×60 minút s doplatkom 1,20 €.
  • na AVON Pochode bude každému aktívnemu účastníkovi po predložení potvrdený cestovný lístok pečiatkou organizátora,
  • takto označený cestovný lístok je platný na cestu späť v tej kategórii vlaku, na ktorú bol zakúpený na cestu tam, príp. na nižšiu kategóriu vlaku,
  • platnosť cestovného lístka je od 18. do 20. septembra 2014 do 24. hodiny,
  • ponuka platí vo všetkých vlakoch osobnej dopravy vedených  ZSSK, ponuka neplatí vo vlakoch kategórie IC a vo vlakoch súkromného dopravcu,

Aktívnym účastníkom AVON Pochodu sa rozumie účastník so zakúpenou vstupenkou (Tričkom proti rakovine prsníka 2015) a zaregistrovaný v deň podujatia v registračnom stane v priestore podujatia.

Tešíme sa na Vás na AVON Pochode