Avon Pochod 2010

Metropola východného Slovenska sa v sobotu 19. júna zahalila do ružovej farby. Vyše 3500 ľudí si oblieklo ružové tričko Zdravé prsia a zapojilo sa tak do 2. slovenského AVON POCHODu proti rakovine prsníka, ktorý sa tento rok konal v Košiciach.

AVON Pochodu sa zúčastnili známe tváre projektu AVON proti rakovine prsníka: Ada Straková, Nora Beňačková, Hana Rapantová, Henrieta Mičkovicová, Karin Habšudová, Beáta Dubasová, Jana Kirschner, Alena Heribanová, Martin „Pyco“ Rausch a Bruno Ciberej.

Sprievod absolvoval trasu so štartom o 15:00 pri súsoší Immaculata na Hlavnej ulici a potom sa presúval uličkami historického centra Košíc, pričom jeho cieľ bol opäť na Hlavnom námestí.

Spoločnosť AVON Cosmetics prostredníctvom svojho projektu AVON proti rakovine prsníka odovzdala na podujatí darovacie šeky v celkovej sume 40 000 EUR nasledovným organizáciám, ktoré sa zaoberajú prevenciou a liečbou rakoviny prsníka:

  • Nadácia IBD získala darovací šek na sumu 10 000 EUR, ktorý na pódiu prebral MUDr. Juraj Pechan, prednosta chirurgickej kliniky Národného  onkologického ústavu v Bratislave. Darované finančné prostriedky sa použijú na dofinancovanie kúpy prístroja Gama Sonda, ktorý slúži na detekciu metastáz v onkochirurgii. Prístroj je umiestnený v Národnom onkologickom ústave v Bratislave.
  • Finančný dar vo výške 10 000 EUR pre Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach prebrala jeho generálna riaditeľka, MUDr. Nataša Džunková a doc.MUDr. Mária Wagnerová CSc. Darované finančné prostriedky sa použijú na nákup infúznych púmp, ktoré sa používajú na aplikáciu nízkeho objemu podkožnej alebo intravenóznej infúzie a v cytostatickej liečbe pokročilých karcinómov prsníka. Peniaze sa tiež použijú na nákup bioptických pištolí s príslušenstvom, ktoré slúžia na opakovaný odber bioptických vzoriek mäkkých tkanív.
  • Liga proti rakovine SR, ktorú zastupovala jej výkonná riaditeľka Ing. Eva Kováčová, bola podporená sumou 20 000 EUR. Darované prostriedky sa použijú na projekty a aktivity zamerané na boj proti rakovine prsníka:
  • finančnú podporu organizácie verejnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine Deň narcisov;
  • finančnú podporu edukačných a voľno-časových aktivít v Centre pomoci Ligy proti rakovine a  personálne zabezpečenie Linky pomoci Ligy proti rakovine v oblasti problematiky rakoviny prsníka.

Vystúpili nielen tváre projektu AVON proti rakovine prsníka, ale aj známi slovenskí speváci a hudobné skupiny. Účastníci AVON Pochodu si mohli vychutnať vystúpenia Jany Kirschner, Beáty Dubasovej, Martina Chodúra v sprievode 40-členného symfonického orchestra Viva Musica!, ale aj Desmodu, IMT Smile a mnohých ďalších.

Aj na košickom AVON Pochode bol najsilnejším momentom „akt spolupatričnosti“, kedy sa do nebies symbolicky vypustili tisíce ružových balónov ako vyjadrenie podpory všetkým ženám, ktoré s týmto ochorením bojujú.

Vstupenkou na akciu bolo tričko Zdravé prsia, ktorého kúpou prispel každý pochodujúci na boj za zdravé prsia. Všetky finančné prostriedky z akcie budú venované na aktivity v boji za zdravé prsia.

„Záujem verejnosti o toto charitatívne podujatie nás nesmierne teší. Téma rakoviny prsníka je rozhodne aktuálna a týka sa všetkých žien, a teda aj mužov, pre ktorých sú tieto ženy partnerkami, matkami, dcérami, sestrami či kamarátkami. Sme veľmi radi, že sa nám touto aktivitou darí šíriť osvetu o prevencii voči tejto chorobe,“ uviedla Magdaléna Drsová, riaditeľka pre PR a reklamu ČR a SR, AVON Cosmetics. „Veľmi nás teší, že sa nám po minuloročnom úspešnom AVON Pochode v Bratislave podarilo preniesť túto úžasnú atmosféru aj do Košíc, kde sme uskutočnili jeho druhý ročník. Pevne verím, že každý účastník si z akcie odnáša veľa pozitívnych dojmov a príjemných zážitkov.“

https://www.youtube.com/watch?v=Dv4E_CR1Oos