Na Pochod vlakom

Oficiálny dopravca AVON Pochodu

zssk

 

Príďte v sobotu 7. júna na AVON Pochod proti rakovine prsníka a vyjadrite tak spolupatričnosť a podporu ženám, ktorých toto ochorenie postretlo. AVON Pochod prináša množstvo pozitívnej energie a sprostredkováva finančnú pomoc projektom zameraným na prevenciu a liečbu rakoviny prsníka.

Cestujte na AVON Pochod vlakom a využite možnosť zľavneného cestovného.

Každý aktívny účastník AVON Pochodu má nárok na využitie 100 % zľavy z celého spiatočného cestovného lístka a to za nasledovných podmienok:

  • z akéhokoľvek  tarifného bodu ZSSK do Bratislavy si zakúpi celý jednosmerný cestovný lístok s cieľovou stanicou Bratislava hl. st.,
  • k tejto ponuke je možné zakúpiť si aj packing Železničnej spoločnosti Slovensko (iba prostredníctvom KVC)  Vlakom ďalej… Bratislava celý deň s doplatkom 1,70 €, alebo Vlakom ďalej… Bratislava 2×60 minút s doplatkom 1,20 €. (viac informacii)
  • na AVON Pochode bude každému aktívnemu účastníkovi po predložení potvrdený cestovný lístok pečiatkou organizátora,
  • takto označený cestovný lístok je platný na cestu späť v tej kategórii vlaku, na ktorú bol zakúpený na cestu tam, príp. na nižšiu kategóriu vlaku,
  • platnosť cestovného lístka je od 6. do 8. júna 2014 do 12. hodiny,
  • ponuka platí vo všetkých vlakoch osobnej dopravy vedených  ZSSK, ponuka neplatí vo vlakoch kategórie IC a vo vlakoch súkromného dopravcu,
  • miestenky, lôžkové a ležadlové lístky sa platia v plnej výške. Doplatok v plnej výške do 1. triedy je možný.

 

Aktívnym účastníkom AVON Pochodu sa rozumie účastník so zakúpenou vstupenkou (Tričkom proti rakovine prsníka 2014) a zaregistrovaný v deň podujatia v registračnom stane v priestore podujatia.

Tešíme sa na Vás na AVON Pochode