Podporte Deň narcisov 2009

V piatok 17. apríla 2009 sa koná už 13. ročník každoročnej zbierky Ligy proti rakovine – Deň narcisov. Spoločnosť Avon Cosmetics už po tretí krát podporila tento projekt z pozície Top partnera.

V tento deň máme všetci možnosť vyjadriť podporu a spolupatričnosť ľuďom bojujúcim s rakovinou. Urobiť tak sa dá pripnutím si prvého jarného kvetu, narcisu. Množstvo ľudí nosiacich v tento deň symbol žltého narcisu má ukázať tým, ktorí zápasia s touto zákernou chorobou, že v tomto zápase nie sú sami a že verejnosť zaujíma ich osud.

Okrem toho má táto kampaň aj dôležitú osvetovú funkciu. Tisíce informačných letákov, ktoré dobrovoľníci Ligy proti rakovine rozdajú počas tohto upozorňujú ľudí na potrebu prevencie, včasnej diagnostiky a vyvarovania sa rizikovým faktorom (obezite, fajčeniu, nedostatku pohybu, zlej životospráve), ktoré môžu mať vplyv na vznik rôznych druhov nádorových ochorení.

Na úspechu tohtoročného Dňa narcisov sa bude podieľať viac ako 15000 dobrovoľníkov a niekoľko stoviek rôznych subjektov po celom Slovensku. Ide hlavne o školy, úrady samosprávy, SČK, záujmové združenia, zdravotnícke inštitúcie a aj mnohé firmy.

Dôležité bude všimnúť si rôzne identifikačné prvky a symboly Dňa narcisov, ktoré ľuďom umožnia rozpoznať pravých dobrovoľníkov a bez obáv prispieť do zbierky. Za akýkoľvek dobrovoľný príspevok Vám bude ponúknutý symbol zbierky – žltý narcis.

Existuje viacero možností ako podporiť zbierku Dňa narcisov:

  • zaslaním ľubovoľnej SMS na číslo 848 v hodnote 1 EUR (30,1260 Sk) v období od 6.4.-24.4. 2009,
  • na účet zbierky č. 2629740400/1100, otvorený špeciálne len na účel zbierky,
  • do pokladničiek dobrovoľníkov Ligy proti rakovine, ktorí sa budú 17. apríla nachádzať v uliciach miest a obcí Slovenska.

Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov poputujú na podporu onkologických pacientov, liečebných zariadení a tiež poradenstvo a osvetu o rakovine a jej prevencii.

Spolupráca spoločnosti AVON s Ligou proti rakovine
Spoločnosť AVON spolupracuje s Ligou proti rakovine už do roku 2007 v rámci projektu AVON proti rakovine prsníka. Spolupráca zahŕňa množstvo spoločných projektov a aktivít.

  • AVON je už tretí rok partnerom Dňa narcisov, najväčšej verejnej finančnej zbierky na Slovensku, organizovanej Ligou proti rakovine.
  • AVON podporuje projekt LPR – výučbu Onkologickej výchovy na školách.
  • AVON je jeden z generálnych sponzorov najväčšieho projektu LPR Centrum pomoci, na ktorého dobudovanie prispel sumou 33 193,92 €/1 000 000 Sk.

AVON spolu s Ligou proti rakovine v Centre pomoci rozvíja a finančné podporuje edukačné a spoločenské aktivity pre návštevníkov centra a tiež finančné prispieva na personálne zabezpečenie Linky pomoci v oblasti problematiky rakoviny prsníka. V spolupráci s Ligou proti rakovine a Slovenskou asociáciou študentov medicíny (SloMSA) podporuje edukačný projekt s názvom 1. gynekologická prehliadka, ktorého cieľom je zbaviť mlade dievčatá strachu z lekárskej gynekologickej prehliadky a poukázať na dôležitosť prevencie v rámci rakoviny prsníka a krčka maternice.

Comments are closed.