AVON prispel na zakúpenie prístroja

Na jeseň 2008 sa uskutočnilo benefičné predstavenie špičkových baletných umelcov z celého sveta pod názvom Balet Gala ’08 v novej budove SND v Sále opery a baletu. Jednalo sa o prvé predstavenie svojho druhu na Slovensku. Umelci svojim vystúpením podporili činnosť Národného onkologického ústavu (NOU) – popredného slovenského pracoviska pre liečbu a výskum onkologických ochorení. Predstavenie bolo organizované za účelom podpory zakúpenia prístroja, slúžiaceho na liečbu nádorových postihnutí pečene. Spoločnosť AVON Cosmetics ako hlavný partner podujatia prispel sumou 9.958,2 € na jeho zakúpenie.

Prístroj sa začal používať v aprily 2009. Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., prednosta chirurgickej kliniky NOU v Bratislave, kde bol prístroj umiestnený, popísal jeho použitie nasledovne: „Gama sonda, ktorá slúži na detekciu rádioizotopov v lymfatických uzlinách, je veľmi dôležitá pre onkochirurgiu, najmä však pre chirurgiu rakoviny prsníka a zhubných nádorov kože. Umožní množstvu pacientov aby nemuseli podstúpiť rozsiahlu operáciu, ale podstatne menší zákrok zacielený len na označenú uzlinu, ktorý znamená oveľa lepšiu kvalitu života najmä pre ženy s rakovinou prsníka a pacientov s malígnym melanómom.“

Aj vďaka spoločnosti AVON Cosmetics a projektu AVON proti rakovine prsníka tak viac ako tristo ľudí ročne bude môcť podstúpiť životne dôležitú liečbu s väčšími šancami na úspech a návrat do normálneho života.

AVON proti rakovine prsníka
Spoločnosť AVON Cosmetics sa na Slovensku angažuje v boji proti rakovine prsníka už od roku 1998. Od vzniku projektu AVON vyzbieral viac ako 1 mil. € predajom špeciálnych symbolov, ktoré sú súčasťou každého AVON katalógu. Vyzbierané finančné prostriedky boli použité najmä na projekty v oblasti podpory prevencie a šírenia osvety o ochorení, vzdelávanie zdravotníckeho personálu, študentov, na psychosociálnu podporu žien či na kúpu operačnej techniky a úhradu rehabilitačných kúpeľných pobytov pre ženy s rakovinou prsníka. Projekt podporuje 13 známych osobností slovenského spoločenského života.

Comments are closed.