AVON podporil celoštátnu odbornú konferenciu SEKCAMA zameranú na problematiku rakoviny prsníka

V dňoch 22. až 24. apríla sa v Bratislave uskutočnil už 14. ročník konferencie Sekcie pre karcinóm prsníka (SEKCAMA). Spoločnosť AVON Cosmetics prispela ako jeden z hlavných partner na jej organizáciu sumou € 3 320 (100 018,32 Sk). Sekcia pre karcinóm mammae vznikla ako súčasť Onkologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti v roku 1996 z iniciatívy MUDr. Vladimíra Bellu a jeho kolegov.

Odvtedy predstavuje na slovenské pomery unikátnu odbornú bázu boja proti rakovine prsníka a na jej konferenciách sa stretávajú najväčšie kapacity s najaktuálnejšími témami.

Aj podporou tejto konferencie sa AVON snaží smerovať svoju pozornosť na všetky aspekty boja s touto vážnou chorobou. Okrem šírenia osvety, organizácie zbierok a podujatí vyjadrujúcich solidaritu chorým a nákupu modernej techniky, tak pomáha aj odborníkom nachádzať odpovede a lepšie a účinnejšie pomáhať tým, čo to potrebujú.

Comments are closed.