Slovensko sa vydalo na 1. AVON POCHOD proti rakovine prsníka

Ružová farba zaplavila v sobotu 20. júna 2009 Bratislavu. Vyše 3400 ľudí si oblieklo ružové tričko, aby sa zapojilo do 1. slovenského AVON POCHODu proti rakovine prsníka. Čistý zisk z predaja Trička POCHOD 2009, ktoré bolo vstupenkou na akciu ako aj z predaja špeciálnych symbolov projektu na mieste akcie predstavuje sumu 27.400 €!

Pochodovať prišli známe tváre projektu AVON proti rakovine prsníka: Ada Straková, Nora Beňačková, Hana Rapantová, Henrieta Mičkovicová, Karin Habšudová, Beáta Dubasová, Jana Kirschner, Petra Polnišová, Alena Heribanová, Martin „Pyco“ Rausch, Bruno Ciberej, Maroš Kramár a mnoho ďalších vzácnych hostí ako napríklad svetoznáme topmodelky Daniela Peštová a Adriana Sklenaříková. AVON POCHOD sa konal pod záštitou manželky prezidenta Slovenskej republiky, pani Silvie Gašparovičovej.

Sprievod absolvoval trasu so štartom na Hviezdoslavovom námestí a potom sa uličkami Starého mesta cez Nový most dostal do cieľa – na Tyršovom nábreží. Spoločnosť AVON prostredníctvom svojho projektu AVON proti rakovine prsníka odovzdala na podujatí darovacie šeky v celkovej sume 117 000 € nasledovným organizáciam, ktoré sa zaoberajú prevenciou a liečbou rakoviny prsníka:

  • Občianske združenie Zdravá žena získalo darovací šek na sumu 30 000 €, ktorý na pódiu prebral MUDr. Vladimír Bella. Darované finančné prostriedky slúžia na kúpu elektroimpedančného mamografu, ktorý je umiestnený v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave.
  • Finančný dar vo výške 7 000 € na kúpu špeciálneho softvérového a hardvérového vybavenia pracoviska Kliniky stereotaktickej rádiochirurgie Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave prebrala v mene Nadácie Markíza Zlatica Puškárová, členka správnej rady nadácie.
  • Nadácia IBD získala darovací šek na sumu 10 000 € na dofinancovanie kúpy prístroja Gama sonda, ktorá slúži na detekciu metastáz v onkochirurgií. Darovací šek prebral riaditeľ Baletu SND Mário Radačovský v mene prof. MUDr. Juraja Pechana, prednostu chirurgickej kliniky Národného onkologického ústavu v Bratislave.
  • Liga proti rakovine SR, ktorú zastupovala jej výkonná riaditeľka Ing. Eva Kováčová, bola podporená sumou 70 000 €. Darované finančné prostriedky slúžia na projekty a aktivity zamerané na boj proti rakovine prsníka – edukatívne tlačoviny pre širokú verejnosť, organizácia Dňa Narcisov, edukačné a voľnočasové aktivity v Centre pomoci Ligy proti rakovine a personálne zabezpečenie Linky pomoci Ligy proti rakovine v oblasti problematiky rakoviny prsníka. Liga proti rakovine SR je významným partnerom projektu AVON proti rakovine prsníka od roku 2007.

V rámci programu, ktorý moderovali Alena Heribanová a Bruno Ciberej vystúpili nielen tváre projektu AVON proti rakovine prsníka ale aj známi slovenskí speváci a skupiny: Desmod, Zuzana Smatanová, IMT Smile, Hex, Peter Cmorik, Zdenka Predná, Tina a Mária Čírova. Zúčastnení si tiež mohli po prvýkrát na pódiu vypočuť skladbu „Všetko máme pred sebou“, ktorú exkluzívne na podporu projektu naspievali úspešné slovenské speváčky, ktoré tvoria hudobnú formáciu „7 Ladies“: Jana Kirschner, Beáta Dubasová, Zuzana Smatanová, Zdena Predná, Tina, Mária Čírová a Dara Rolins. Šírenie tejto skladby má charitatívny rozmer, každý kto chce pomôcť v boji proti rakovine prsníka a chce získať nahrávku pesničky si ju môže ihneď stiahanuť na webovej stránke www.zdraveprsia.sk za symbolickú cenu 1,195 EUR. Výťažok z ceny 1 EURO putuje na účet verejnej zbierky AVON proti rakovine prsníka.

Veľmi silným zážitkom bol pre účastníkov AVON POCHODu „akt spolupatričnosti“, čo bolo symbolické vypustenie tisícov ružových balónov do nebies ako vyjadrenie spolupatričnosti všetkým ženám, ktoré boj s rakovinou prsníka prehrali, ženám, ktoré s ňou bojujú a ženám, ktoré nad ňou zvíťazili.

Vstupenkou na akciu bolo Tričko POCHOD 2009, ktorého kúpou prispel každý pochodujúci na boj proti rakovine prsníka. Všetky finančné prostriedky z akcie budú venované na aktivity v boji proti tejto zákernej chorobe.

„Úprimne nás potešil spontánny záujem verejnosti a veľká účasť jednoznačne potvrdila dôležitosť a aktuálnosť tejto témy aj na Slovensku. Veríme, že aj touto aktivitou našej spoločnosti prispejeme k väčšej osvete a podporíme aktívny prístup každej ženy v prevencii vlastného zdravia”, uviedol Michal Borec riaditeľ pre PR a reklamu ČR a SR. „Veľmi nás teší, že sa nám podarilo uskutočniť prvý slovenský AVON POCHOD. Dúfam, že každý jeho účastník odchádzal plný pozitívnych zážitkov a skvelých pocitov.“

Comments are closed.