AVON podporuje projekt „Prvá gynekologická prehliadka“

Spoločnosť AVON Cosmetics prostredníctvom projektu AVON proti rakovine prsníka spolu s Ligou proti rakovine podporuje projekt „Prvá gynekologická prehliadka“, ktorý na slovenských základných a stredných školách alebo priamo v Centre pomoci LPR realizuje Slovenská asociácia študentov medicíny (SloMSA). Projekt zahŕňa sériu prednášok, ktoré na školách vedú študenti medicíny a ich cieľom je eliminovať u dievčat strach z prvej gynekologickej prehliadky a poukázať na dôležitosť prevencie zdravia. Prednášky sú určené pre študentky 8. a 9. ročníkov základných škôl a všetky ročníky stredných škôl, pre ktoré je otázka prvej gynekologickej prehliadky aktuálna. Vyzdvihovanie dôležitosti pravidelných prehliadok je motivované snahou organizátorov viesť ženy už od skorého veku k záujmu o prevenciu a k zodpovednosti za vlastné zdravie. Vďaka organizovaniu prednášok medikmi a s tým súvisiaceho lepšieho vnímania danej tematiky mladšou generáciou sa odbúravajú počiatočné rozpaky, či ostych súvisiaci s danou témou.

Cieľom prednášok je zbaviť mladé dievčatá strachu z prvej gynekologickej prehliadky, komplexne ich oboznámiť s jej priebehom a poskytnúť im informácie z oblasti prevencie rakoviny prsníka a krčka maternice. S tým súvisí aj výklad ohľadom anatómie, používaných vyšetrovacích nástrojov, prípadných diagnóz a odbornej terminológie. Študentky sa tiež dozvedia dôležité informácie o metódach antikoncepcie a pohlavne prenosných chorobách. Súčasťou prednášok sú aj praktické ukážky samovyšetrenia prsníkov.

Doteraz bolo zrealizovaných 15 prednášok, ktorých sa zúčastnilo viac ako 442 študentiek. V budúcnosti sa prednášky budú realizovať na ďalších školách v rámci celého Slovenska.

Prednášky prebiehajú pod vedením študentov medicíny a psychológie, združených v Bratislavskom spolku medikov, ktorý je členom Slovenskej asociácie študentov medicíny. Partnermi projektu sú spoločnosť AVON Cosmetics a Liga proti rakovine.

AVON proti rakovine prsníka
Spoločnosť AVON Cosmetics sa na Slovensku angažuje v boji proti rakovine prsníka už od roku 1998. Od vzniku projektu AVON vyzbieral viac ako 1 mil. € predajom špeciálnych symbolov, ktoré sú súčasťou každého AVON katalógu. Vyzbierané finančné prostriedky boli použité najmä na projekty v oblasti podpory prevencie a šírenia osvety o ochorení, vzdelávanie zdravotníckeho personálu, študentov, na psychosociálnu podporu žien či na kúpu operačnej techniky a úhradu rehabilitačných kúpeľných pobytov pre ženy s rakovinou prsníka. Projekt podporuje 13 známych osobností slovenského spoločenského života. Viac informácií o projekte získate na www.zdraveprsia.sk.

Comments are closed.