AVON Foundation for Women udelila ocenenia osobnostiam, ktoré menia životy žien

Na benefičnom gala večeri, ktorý sa konal 27. októbra 2009 v New Yorku sa stretli výnimočné osobnosti, ktoré si AVON váži za ich angažovanosť v boji proti rakovine prsníka a domácemu násiliu. Hostiteľkami deviateho výročného gala večera bola Andrea Jung, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti AVON a americká herečka a globálna veľvyslankyňa spoločnosti AVON – Reese Witherspoon. Zlatým klincom programu bolo vystúpenie svetoznámej americkej speváčky Fergie, spoluprácu s ktorou AVON oznámil nedávno.

Výnimočný gala večer podporilo svojou účasťou až 550 hostí. Počas večera boli vyzbierané 2 milióny amerických dolárov, ktoré budú použité na finančnú podporu výskumu rakoviny prsníka, na podporu boja proti domácemu násiliu, prevenciu a podporné programy pre obete domáceho násilia.

Okrem Reese Witherspoon a Andrey Jung sa gala večera zúčastnili aj významní hostia: americký herec Patrick Dempsey s manželkou Jillian, ktorá je kreatívna riaditeľka pre dekoratívnu kozmetiku značky AVON a vizážistka hollywoodskych hviezd, americká herečka Courtney Cox, Suze Orman, ambasádorka AVON Foundation for Women, americká spisovateľka Sapphire a herečka Paula Patton.

„Je to už po deviatykrát, kedy sa spoločne schádzame, aby sme si uctili a oslávili priateľov našej spoločnosti, ktorí svojím úsilím a podporou prispievajú k misii AVON Foundation for Women (Nadácia AVON pre ženy). Sú to skutočne výnimoční ľudia, ktorí menia životy žien,“ povedala Andrea Jung. „Dnes večer sú tu prítomní ľudia, ktorí sa zaviazali bojovať proti rakovine prsníka a domácemu násiliu. Je to pre mňa česť, poukázať dnes večer na neuveriteľný pokrok a úspech, ktorý sme spoločnou snahou dosiahli a tým zlepšili život žien na celom svete.

Počas benefičného gala večera boli udelené nasledovné ocenenia:
Ocenenie za medicínsky rozvoj v boji proti rakovine prsníka odovzdala Andrea Jung, Patrick a Jillian Dempsey predstaviteľom neziskovej organizácie Cicatelli Associates, za boj proti rakovine prsníka. Organizácia už desať rokov pomáha ženám v oblasti diagnostiky a liečby karcinómu prsníka. Spoločnosť darovala 50 miliónov amerických dolárov na komunitné programy, ktoré podporujú vzdelávanie najmä žien s nižším sociálnym postavením. Do konca roku 2009 táto organizácia zabezpečí 1 milión mamografov a viac ako 15 miliónov ľudí bude vzdelávaných v oblasti prevencie rakoviny prsníka.

Ocenenie za podporu komunity odovzdala v mene obetí domáceho násilia Reese Witherspoon Casey Gwinnovej z Národnej aliancie centier pre rodinné právo (National Family Justice Center Alliance). Vďaka Casey-inej vytrvalosti, odhodlaniu a výnimočnému vedeniu bolo otvorené v San Diegu v roku 2002 prvé Centrum pre rodinné právo. Neskôr bolo založených ďalších 40 centier, nielen v USA, ale aj v Mexiku, Kanade a Veľkej Británii. Dnes centrá fungujú aj v ďalších štátoch, ako Austrália, Nový Zéland, Taiwan, Nemecko, Guam, Samoa, Juhoafrická republika, Jordánsko a Bahrajn.

Ocenenie za podporu lepšieho postavenia žien, ktoré je udeľované členkám „AVON rodiny“ za mimoriadnu snahu vo filantropických aktivitách, odovzdala Courtney Cox AVON sales líderke z USA Kathleen Earleovej a členke jej tímu, Jennifer Torresovej. Ocenenie si zaslúžili za vyzbieranie viac ako 300 000 amerických dolárov počas troch AVON pochodov proti rakovine prsníka v Los Angeles, Colorade a v San Franciscu. Preukázali obrovskú silu tímovej práce, odhodlania a nadšenia. Tento tím zmobilizoval tisícky ľudí a finančné prostriedky, ktoré vyzbierali budú použité na prevenciu a diagnostiku rakoviny prsníka a starostlivosť o pacientky, ktoré potrebujú medicínsku starostlivosť, ale nemôžu si ju dovoliť.

Ocenenie „Sieň slávy“ odovzdala Andrea Jung do rúk riaditeľa spoločnosti Firmenich, Patricka Firmenicha. Toto ocenenie je vyjadrením úcty za výnimočnú spoluprácu a spoločnú snahu v boji proti rakovine prsníka a proti domácemu násiliu. 115-ročná spoločnosť Firmenich je najväčšia súkromná spoločnosť v parfumárskom biznise, so spoločnosťou AVON spolupracuje už 40 rokov.

Ďalšie ocenenie bolo udelené za úsilie v boji proti domácemu násiliu Newyorskej tréningovej akadémii „zdravých vzťahov“ (The New York City Healthy Relationship Training Academy). Okrem ocenenia získala akadémia finančný dar vo výške 50 000 amerických dolárov za významný pokrok v boji proti domácemu násiliu. Workshopy, ktoré akadémia organizuje, sú vedené odborníkmi, ktorých úlohou je napomáhať k redukcii násilia u mladých párov. Grant, ktorý bol akadémii udelený, pomôže urýchliť vzdelávanie mladých dvojíc v prevencii domáceho násilia.

Ocenenie „Hlas odvahy“ odovzdala Suze Orman spisovateľke Sapphire a herečke Paule Patton, ktorá účinkuje vo filme „Precious“, nakrútenom podľa silne emotívnej knihy „Push“ od Sapphire. Toto ocenenie vyjadruje vďaku za „stelesnenie“ hlasu, ktorý bojuje za práva obetí domáceho násilia. Je ocenením pre tie osobnosti, ktoré svojou kreativitou a odhodlaním pomáhajú obetiam domáceho násilia.

AVON Foundation for Women
AVON Foundation for Women (Nadácia AVON pre ženy) je najväčšou firemnou filantropickou organizáciou zameranou na ženy na svete. Od jej vzniku v roku 1955 si plní záväzok zlepšovať životy žien a ich rodín. Za polstoročie svojho pôsobenia sa sústredila najmä na boj proti rakovine prsníka a boj proti domácemu násiliu, pričom za ten čas darovala sumu 725 miliónov amerických dolárov vo viac ako 50 krajinách sveta na pomoc ženám.“

Comments are closed.