AVON podporuje Deň narcisov 2012

Podporte Deň narcisov 2012
V piatok, 13. apríla 2012 stretnete v uliciach miest a obcí Slovenska už po šestnástykrát dobrovoľníkov Ligy proti rakovine, ktorí vás oslovia, aby vám pripli narcis – kvet symbolizujúci Deň narcisov, ale zároveň symbolizujúci spolupatričnosť s pomoc v boji proti rakovine. Spoločnosť Avon Cosmetics je partnerom tohto projektu už po šiestykrát.

Jeho pripnutím na svoj odev podporíte myšlienku Dňa narcisov – jedinej verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine. Ak prispejete aj finančne, akýkoľvek váš dobrovoľný príspevok umožní Lige proti rakovine realizovať projekty a programy v prospech onkologických pacientov, pôsobiť v oblasti vzdelávania mladých aj v oblasti prevencie.

Dobrovoľníci a identifikátory
Do Dňa narcisov sa v tomto roku zapojí 716 spoluorganizátorov, ich spektrum je veľmi široké a rôznorodé: materské, základné a stredné školy, skautské oddiely, mestské a obecné úrady, spolky Slovenského červeného kríža, nemocnice a zdravotnícke zariadenia, ale aj lekárne, firmy a rôzne záujmové kluby, združenia a organizácie, organizačné zložky Ligy proti rakovine a ďalšie právnické osoby.

16 273 dobrovoľníkov Ligy proti rakovine bude označených identifikátormi v podobe farebnej bubliny žlto – zeleno –červenej farby s kvetom narcisu vo vnútri, číslom dobrovoľníka a názvom „dobrovoľník“ a „Deň narcisov 2012“. Druhým identifikačným prvkom je papierová pokladnička žltej farby potlačená malými žltými narcismi, logom Ligy proti rakovine a označením Deň narcisov 13.apríla 2012. Každá pokladnička bude prelepená ochrannými nálepkami bielej farby s číslom účtu Dňa narcisov. Na pevných stanovištiach budú mať dobrovoľníci Ligy proti rakovine aj biele tričká na prednej strane s modrým nápisom „13. apríla môže pomôcť každý“ a kvietkom narcisu, na zadnej strane s logom Ligy proti rakovine.

Možnosti podpory
Deň narcisov môžete podporiť akýmkoľvek dobrovoľným finančným príspevkom:

  • na účet zbierky č. 2629740400/1100,
  • do pokladničiek dobrovoľníkov v deň zbierky – 13. apríla 2012,
  • zaslaním SMS* s ľubovoľným textom v hodnote na číslo 848 v sieti všetkých mobilných operátorov v termíne od 2. do 16. apríla 2011.
    Cena 1 SMS je 2€. Operátori odvedú na zbierku celú túto sumu a samotné zasielanie SMS zákazníkovi nespoplatňujú.

Prínos Dňa narcisov a konkrétne formy pomoci
Liga proti rakovine používa finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov na realizáciu a financovanie projektov i programov pre onkologických pacientov, na vzdelávanie a prevenciu, ale aj na podporu klinických a výskumných projektov. Ku konkrétnym projektom a aktivitám zrealizovaným alebo podporeným v minulom roku patria: rekondičné pobyty a relaxačné týždňovky pre onkologických pacientov, tábory pre detských onkologických pacientov, programy vzdelávania mladých /Onkologická výchova na školách/ preventívne a informačné materiály, ktoré LPR distribuuje do zdravotníckych zariadení, nemocníc, individuálnym záujemcom, projekty pre hospice a nemocnice za účelom pomoci pri zlepšovaní kvality života onkologických pacientov či skvalitnenia paliatívnej a hospicovej starostlivosti, klinické a výskumné projekty, nový projekt – „Psychosociálna starostlivosť v regiónoch“ zabezpečovaná priamo v zmluvných nemocniciach a ambulanciách. Vďaka Dňu narcisov sme pomohli rozbehnúť projekt bezplatnej prepravy detských pacientov na východe Slovenska (v spolupráci so Svetielkom pomoci n.f.), onkologickým pacientom poskytujeme široké spektrum bezplatných služieb v Centrách pomoci v Bratislave, Martine a Košiciach, ubytovacie zariadenia pre rodičov hospitalizovaných detských onkologických pacientov poskytli v minulom roku prístrešie 362 rodičom.

O výnose a použití finančných prostriedkov vyzbieraných počas 16. ročníka Dňa narcisov sa môžete informovať počas celého roka na webovej stránke www.lpr.sk, informácie o aktuálnom ročníku Dňa narcisov budú zverejnené po jeho vyhodnotení a zaslaní vyúčtovania na MV SR.

Deň narcisov – „KONCERT vďaky“
Liga proti rakovine Vás pozýva pri príležitosti 16. ročníka Dňa narcisov, v piatok 13. apríla 2012, na Nám. SNP v Bratislave, kde sa uskutční v poradí III. ročník Koncertu vďaky.

Cieľom koncertu je poďakovať partnerom, dobrovoľníkom i verejnosti za dlhoročnú podporu a dôveru, vďaka ktorej môže Liga proti rakovine realizovať projekty a programy pre onkologických pacientov, prinášať každý rok nové formy podpory a zároveň pôsobiť v oblasti prevencie.

V mene Ligy proti rakovine vám za prejavenú dôveru a podporu aj tento rok poďakujú moderátori koncertu Lucia Hablovičová a Richard Vrablec, svojím vystúpením Vám spríjemnia popoludnie Pavol Hamel, Robo Opatovský, Mukatado, The Pastels, Robo Grigorov, Lady Licious, La Gioa, Alžběta Kolečkářová, Beata Dubasová, Monika Bagárová, Martin Harich. Svoju podporu Dňu narcisov prisľúbili aj herci zo seriálov Ordinácia v ružovej záhrade a Druhý dych, starostovia mestských častí Bratislavy i tváre projektu Avon proti rakovine prsníka. Práve od nich môžete počas ďakovného koncertu dostať kvietok narcisu či autogram.

Príďte si aj Vy pripnúť narcis, podporiť projekty Ligy proti rakovine a vyjadriť spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú so zákernou chorobou!

Vašou vstupenkou na koncert je úsmev!

Spolupráca spoločnosti AVON s Ligou proti rakovine
Spoločnosť AVON spolupracuje s Ligou proti rakovine už od roku 2007 v rámci projektu AVON proti rakovine prsníka. Spolupráca zahŕňa množstvo spoločných projektov a aktivít. AVON je už šiesty rok partnerom Dňa narcisov, najväčšej verejnej finančnej zbierky na Slovensku, organizovanej Ligou proti rakovine. AVON spolu s Ligou proti rakovine v Centre pomoci rozvíja a finančne podporuje edukačné a spoločenské aktivity pre návštevníkov centra, finančne prispieva na personálne zabezpečenie Linky pomoci v oblasti problematiky rakoviny prsníka.

Comments are closed.