AVON podporil odbornú konferenciu SEKCAMA zameranú na problematiku rakoviny prsníka

V dňoch 6. a 7. 2010 mája sa v Bratislave uskutočnil 15. ročník konferencie Sekcie pre karcinóm prsníka (SEKCAMA). Na konferencii sa stretli odborníci v rôznych oblastiach súvisiacich s touto problematikou a jeho organizáciu finančne podporila aj spoločnosť AVON Cosmetics.

Spoločnosť AVON Cosmetics, ako jeden z hlavných partnerov, konferenciu finančne podporila už 2. raz. Sekcia pre karcinóm prsníka vznikla ako súčasť Onkologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti v roku 1996 na podnet MUDr. Vladimíra Bellu a jeho kolegov. Odvtedy predstavuje na slovenské pomery unikátnu odbornú bázu boja proti rakovine prsníka. Na jej konferenciách sa stretávajú odborníci zo špecializovaných pracovísk Slovenska aj Čiech, ktorí sa vyjadrujú k najaktuálnejším témam v tejto oblasti.

Aj podporou tejto konferencie sa spoločnosť AVON snaží smerovať charitatívnu pomoc na všetky aspekty boja s touto vážnou a rozšírenou chorobou. Okrem šírenia osvety, organizácie zbierok a podujatí vyjadrujúcich solidaritu chorým a nákupu modernej techniky, tak pomáha aj odborníkom nachádzať odpovede a lepšie a účinnejšie pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

Comments are closed.