AVON podporuje Deň narcisov 2013

 

Podporte Deň narcisov 2013

V piatok, 12. apríla 2013 stretnete v uliciach miest a obcí Slovenska už po sedemnástykrát dobrovoľníkov Ligy proti rakovine, ktorí vás oslovia, aby vám pripli narcis – kvet symbolizujúci Deň narcisov, ale zároveň symbolizujúci spolupatričnosť a pomoc v boji proti rakovine. Spoločnosť Avon Cosmetics je partnerom tohto projektu už po siedmykrát.

Jeho pripnutím na svoj odev podporíte myšlienku Dňa narcisov – jedinej verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine. Ak prispejete, akýkoľvek dobrovoľný príspevok umožní Lige proti rakovine realizovať projekty a programy v prospech onkologických pacientov, pôsobiť v oblasti vzdelávania mladých aj v oblasti prevencie.

Dobrovoľníci a identifikátory

Do Dňa narcisov sa zapojí 16 053 dobrovoľníkov, zastrešených 713 zmluvnými spoluorganizátormi z radov materských, základných, stredných i vysokých škôl; skautských  oddielov; mestských a obecných úradov; spolkov Slovenského červeného kríža; nemocníc, zdravotníckych zariadení, lekární; podnikateľských subjektov; záujmových klubov a združení i organizačných zložiek Ligy proti rakovine.

Dobrovoľníci, ktorých stretnete v piatok, 12. apríla 2013, v uliciach miest a obcí Slovenska budú označení špeciálnymi identifikátormi, vďaka ktorým ich ľahko spoznáte. Z dôvodu snahy zabrániť prípadnému zneužitiu identifikačných znakov sú tieto každý rok odlišné. Pre tento rok sú platné identifikačné prvky:

  • identifikátor dobrovoľníka – žltá šnúrka na krku s nápisom „Deň narcisov 2013“ v spodnej časti s papierovým narcisom, na ktorom je umiestnený žltý umelohmotný narcis, označenie „Dobrovoľník“ a číslo dobrovoľníka,
  • papierová pokladnička – oranžovej farby potlačená kvetom narcisu, logom Ligy proti rakovine, a onačením „Deň narcisov“, opatrená textom – 12. apríl 2013 a slovkom „Ďakujeme“. Každá pokladnička bude prelepená ochrannými nálepkami bielo-modro-žltej farby s číslom účtu Dňa narcisov, číslom povolenia zbierky vydaným Ministerstvom vnútra SR + evidenčným číslom každej jednej pokladničky,
  • narcisy –  tretí identifikačný prvok, ktorý budú dobrovoľníci rozdávať, budú žltej farby so zeleným lístkom.

Kampaň a novinky

Hlavná novinka, ktorá sa stala inšpiráciou pre posolstvo tohtoročného Dňa narcisov je pieseň. Pieseň pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc i pre všetkých, ktorí ju ochotne a radi poskytujú. Text piesne pripravil známy slovenský textár Ján Štrasser, melódia je autorským dielom Braňa Kostku, v rámci celej mediálnej kampane bude zaznievať jej refrén príp. celá pieseň v podaní Janky Golisovej a Bratislavského chlapčenského zboru.

V rámci kampane, ktorá začala 1. apríla s trvaním do 20. apríla 2013, oslovuje Liga proti rakovine verejnosť rôznymi formami a nosičmi. Od tohto ročníka je komunikácia s verejnosťou posilnená aj cez novovytvorenú webovú stránku www.dennarcisov.sk, na ktorej sa nachádzajú aktuálne informácie o zbierke, ale tiež informácie o použití  výnosov zbierky od roku 2010. Novou formou komunikácie je i online hra, cieľom ktorej je upriamiť pozornosť na dobrovoľníkov a ich identifikačné znaky. Úmyslom tejto  nenásilnej a zábavnej formy je upozorniť verejnosť na potrebu všímania si, komu prispieva.

Možnosti podpory

Do zbierky Deň narcisov je možné prispieť v termíne od 1. do 20. apríla 2013 týmito formami:

  • dobrovoľným finančným príspevkom na účet zbierky č. 2629740400/1100,
  • dobrovoľným finančným príspevkom do pokladničiek priamo v deň zbierky – 12. apríla 2013 – táto forma podpory je prístupná výlučne v tento jediný deň,
  • zaslaním SMS* s ľubovoľným textom na číslo 848 v sieti všetkých mobilných operátorov v termíne od 1. do 20. apríla 2013.

* Cena 1 SMS je 2 €. Operátori odvedú na zbierku celú túto sumu a samotné zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňujú.

Prínos Dňa narcisov

Liga proti rakovine používa finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov na realizáciu a financovanie projektov v oblasti psychosociálnej pomoci pacientom, výchovu, informovanosť a prevenciu, ale aj na podporu klinických a výskumných projektov. Vďaka minuloročnému výnosu Dňa narcisov mohla Liga proti rakovine zachovať objem poskytovanej pomoci a zároveň zrealizovať či podporiť aj nové projekty:

  • projekt prvého detského mobilného hospicu na východe Slovenska realizovaný Svetielkom pomoci, n.o. jeho vznik podporila LPR sumou 20 000 EUR, ktorá slúžila na nákup automobilu a jeho vybavenie,
  • nákup očného mikroskopu pre Oddelenie detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici v hodnote 30 000 EUR, ktorý výrazne skvalitňuje diagnostiku a liečbu nádorov oka u detských pacientov.

K dlhodobým projektom, ktoré je možné realizovať i vďaka Dňu narcisov patria: v oblasti psychosociálnej pomoci – Centrá pomoci v Bratislave, Martine, Košiciach; poradenstvo vo forme Linky pomoci; Ubytovacie zariadenia pre rodičov detských onkologických pacientov v Bratislave a Košiciach; Rekondičné a Relaxačné pobyty pre onkologických pacientov z celého Slovenska, ktorých sa v minulom roku zúčastnilo 800 pacientov; rozšírenie projektu psychologickej podpory pacientov (prostredníctvom bezplatných služieb psychológov) v nemocniciach 17 miest Slovenska. V rámci výchovy, informovanosti a prevencie ide o projekt Onkologickej výchovy na 70 školách v rámci Slovenska, či edukačné prednášky pre žiakov a študentov v Centrách pomoci i priamo na školách.

Deň narcisov – „KONCERT vďaky“

Liga proti rakovine Vás pozýva pri príležitosti 17. ročníka Dňa narcisov, v piatok 12. apríla 2013, na námestie pri Eurovea v Bratislave, kde sa uskutoční v poradí IV. ročník Koncertu vďaky s oficiálnym začiatkom o 16:00 hodine.

Cieľom už tradičného podujatia je podporiť myšlienku spolupatričnosti, ktorá je s Dňom narcisov dlhodobo spätá a tiež poďakovať verejnosti, partnerom, dobrovoľníkom za podporu nielen počas tohto jedného dňa, ale i za podporu celoročných aktivít Ligy proti rakovine v prospech pacientov, ich rodín, či zdravej populácie.

Koncertom Vás bude sprevádzať moderátor Roman Juraško a svojím vystúpením bez nároku na honorár Vás potešia a zabavia: Janka Golisová a Bratislavský chlapčenský zbor so „špeciálnou“ pesničkou, Barbora Švidraňová, Ivanna Bagová, Robo Grigorov, EGO, Martin Harich, Maroš Bango, a´cappella Fragile, Peter Bič Project, tanečná skupina Credance a dychová hudba Spojár.

Záštitu nad koncertom prevzal primátor Bratislavy doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. Svoju účasť prisľúbili aj ministerka zdravotníctva JUDr. Zuzana Zvolenská, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Pavol Frešo i starostovia mestských častí Bratislavy.

Príďte si aj Vy pripnúť narcis, podporiť projekty Ligy proti rakovine a vyjadriť spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú so zákernou chorobou!

Spolupráca spoločnosti AVON s Ligou proti rakovine

Spoločnosť AVON spolupracuje s Ligou proti rakovine už od roku 2007 v rámci projektu AVON proti rakovine prsníka. Spolupráca zahŕňa množstvo spoločných projektov a aktivít. AVON je už siedmy rok partnerom Dňa narcisov, najväčšej verejnej finančnej zbierky na Slovensku, organizovanej Ligou proti rakovine. AVON spolu s Ligou proti rakovine v Centre pomoci rozvíja a finančne podporuje edukačné a spoločenské aktivity pre návštevníkov centra, finančne prispieva na personálne zabezpečenie Linky pomoci v oblasti problematiky rakoviny prsníka.

Comments are closed.