AVON podporuje Deň narcisov 2011

V piatok, 15. apríla 2011 stretnete v uliciach miest a obcí Slovenska už po pätnástykrát dobrovoľníkov Ligy proti rakovine, ktorí vás oslovia, aby vám pripli narcis – kvet symbolizujúci Deň narcisov, ale zároveň symbolizujúci spolupatričnosť a pomoc v boji proti rakovine. Spoločnosť Avon Cosmetics je partnerom tohto projektu už po piatykrát.

Dobrovoľníci a identifikátory
Do Dňa narcisov sa v tomto roku zapojí 667 spoluorganizátorov: materské, základné a strednéd školy, skautské oddiely, mestské a obecné úrady, spolky Slovenského červeného kríža, nemocnice a zdravotnícke zariadenia, rôzne záujmové kluby, združenia a organizácie, organizačné zložky Ligy proti rakovine a ďalšie právnické osoby.

16 114 dobrovoľníkov Ligy proti rakovine bude označených identifikátormi v podobe bieleho odznaku so žltým narcisom a nápisom Deň narcisov 2011, www.lpr.sk. Na odznaku je pripevnené číslo dobrovoľníka a označenie „dobrovoľník“. Druhým identifikačným znakom je biela papierová pokladnička potlačená motívom narcisu s červeno-čiernymi grafickými prvkami, logom Ligy proti rakovine a dátumom 15.apríl 2011 Deň narcisov. (Pozor: pokladnička je inej farby ako bola minulý rok).

Možnosti podpory
Deň narcisov môžete podporiť akýmkoľvek dobrovoľným finančným príspevkom:

  • na účet zbierky č. 2629740400/1100,
  • do pokladničiek v deň zbierky – 15. apríla 2011,
  • zaslaním prázdnej SMS* v hodnote 2 EUR na číslo 848 v sieti všetkých mobilných operátorov v termíne od 4. do 18. apríla 2011.
    Cena 1 SMS je 2€. Operátori odvedú na zbierku celú túto sumu a samotné zasielanie SMS zákazníkovi nespoplatňujú.

Prínos Dňa narcisov a konkrétne formy pomoci
Vyzbierané finančné prostriedky vracia Liga proti rakovine späť verejnosti vo forme financovania programov a projektov na podporu onkologických pacientov i širokej verejnosti, ku ktorým patria: Centrá pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave, v Košiciach a Martine, Linka pomoci, ubytovacie zariadenie pre rodičov hospitalizovaných detských onkologických pacientov v Bratislave a Košiciach, rekondičné pobyty pre dospelých onkologických pacientov, letné a zimné tábory pre detských onkologických pacientov, edukačné a informačné materiály pre širokú verejnosť, vzdelávanie mladej generácie v oblasti prevencie vo forme projektu Onkologická výchova. Nezanedbateľná je i podpora zdravotníckych a nemocničných zariadení, hospicov či paliatívnych oddelení nemocníc prostredníctvom financií venovaných na prístrojové vybavenie či podpora klinických a výskumných projektov.

Liga proti rakovine ďakuje všetkým za doterajšiu podporu a dôveru v zmysluplnosť realizovaných projektov pre onkologických pacientov i zdravú populáciu. Morálna podpora dáva energiu robiť veci lepšie a užitočnejšie, finančná podpora umožňuje realizovať množstvo programov nielen pre onkologických pacientov.

O výnose a použití finančných prostriedkov vyzbieraných počas 15. ročníka Dňa narcisov sa môžete informovať počas celého roka na webovej stránke www.lpr.sk, informácie o aktuálnom ročníku Dňa narcisov budú zverejnené po jeho vyhodnotení a zaslaní vyúčtovania na MV SR.

Deň narcisov – „KONCERT vďaky“
Liga proti rakovine vás pozýva pri príležitosti 15. ročníka Dňa narcisov, v piatok 15. apríla 2011, na Nám. Eurovea v Bratislave, kde sa uskutční v poradí II. ročník Koncertu vďaky.

Cieľom koncertu je poďakovať partnerom, dobrovoľníkom i verejnosti za dlhoročnú podporu a dôveru, vďaka ktorej môže Liga proti rakovine realizovať projekty a programy pre onkologických pacientov, prinášať každý rok nové formy podpory a zároveň pôsobiť v oblasti prevencie.

V mene Ligy proti rakovine vám za prejavenú dôveru a podporu poďakujú moderátori koncertu Lucia Hablovičová a Richard Vrablec, v rámci programu sa môžete tešiť na Nelu Pociskovú, Zdenku Prednú, Roba Grigorova, Martina Chodúra, Mariána Banga, Desmod, Matúša Pišného, The Pastels, dychovú hudbu Spojár a tanečnú skupinu Chica.

Stretnúť sa môžete aj s víťazkami a finalistkami MISS Slovensko 2011, známymi tvárami projektu AVON proti rakovine prsníka, či starostami mestských častí Bratislavy.

Ďalšou ponukou ako stráviť pekné rodinné popoludnie priamo počas Dňa narcisov je možnosť navštíviť Zoologickú záhradu v Bratislave. Každý kto v piatok 15.apríla, podporí Deň narcisov, má možnosť bezplatne navštíviť ZOO Bratislava. Vstup je voľný od 9.00 – do 18.00 h (posledný vstup o 17.00 h). Ako vstupenka slúži narcis pripnutý na viditeľnom mieste vášho oblečenia.

Príďte si aj vy pripnúť narcis, podporiť projekty Ligy proti rakovine a vyjadriť spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú so zákernou chorobou!

Spolupráca spoločnosti AVON s Ligou proti rakovine
Spoločnosť AVON spolupracuje s Ligou proti rakovine už od roku 2007 v rámci projektu AVON proti rakovine prsníka. Spolupráca zahŕňa množstvo spoločných projektov a aktivít.

AVON je už piaty rok partnerom Dňa narcisov, najväčšej verejnej finančnej zbierky na Slovensku, organizovanej Ligou proti rakovine.

AVON spolu s Ligou proti rakovine v Centre pomoci rozvíja a finančne podporuje
edukačné a spoločenské aktivity pre návštevníkov centra, finančne prispieva na personálne zabezpečenie Linky pomoci v oblasti problematiky rakoviny prsníka.
AVON podporuje aj projekty prevencie a ongologickej výchovy na školách.

Comments are closed.