AVON podporil vydanie knihy „Ja si ťa nedám“ s témou rakoviny prsníka

Spoločnosť AVON Cosmetics finančne podporila vydanie knihy „Ja si ťa nedám“ autorky Danice Janiakovej v rámci projektu AVON proti rakovine prsníka.Kniha prináša nielen fakty o priebehu liečby a rady odborníkov (MUDr. V. Bella z Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave, Z. Árvayová z LPR, o stravovaní onkologických pacientov hovorí Doc. MUDr. Eva Valovičová, CSc.), ale aj emocionálne silné osobné výpovede pacientiek, ktoré boli ochotné úprimne vypovedať o tom, ako sa vyrovnali s diagnózou i náročnou liečbou, ako hľadali stratené zdravie a čo všetko im táto choroba vzala, no paradoxne aj dala.

Text dopĺňajú fotografie, ktoré dokumentujú jednotlivé fázy liečby ochorenia a ich vnímania pacientkami. Rozhovory s ľuďmi, ktorí zvládli neľahkú etapu liečby onkologického ochorenia, dokázali s rakovinou vybojovať vlastný boj, a ich príbehy a rady lekárov môžu byť povzbudením aj pre ďalších chorých a ich blízkych.

Knihu vydalo vydavateľstvo Kontakt a nachádza sa v nej aj prezentácia projektu AVON proti rakovine prsníka.

Comments are closed.