Odporúčania SOS onkologickým pacientom počas pandémie COVID-19

Rutinné kontroly pacientov po liečbe a pacienti na dlhodobej hormonálnej liečbe:

  • Telefonicky sa preobjednať
  • Využívať e-recepty
  • Nevstupovať na onkologické oddelenia/ambulancie s príznakmi infekcie
  • Sledovať aktuálnu situáciu na stránkach poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)

Pacienti na aktívnej protinádorovej liečbe:

  • Chrániť seba aj okolie častou hygienou rúk
  • Dodržiavať zásady hygieny pri kašlaní, čistení nosa a pod.
  • Vyhýbať sa návštevám chorých ľudí
  • Sledovať aktuálnu situáciu na stránkach poskytovateľa poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)
  • Všeobecné odporúčanie pre verejnosť z MZSR / štandardné postupy

Comments are closed.